Üdvözöljük óvodánk weboldalán!

Együtt lenni jó!

Izgalmas időszak a családok életében az, amikor a gyermek óvodáskorba lép. Jól érzi-e majd magát? Lesznek-e barátai? Könnyen beilleszkedik? A szülők által gyakran megfogalmazott kérdésekre válaszolunk az alábbi néhány gondolattal.

„Tudod-e, hogy a kezdet a legfontosabb, általában is, de különösen a fiatal és zsenge lényeknél ? Hiszen legalább ilyenkor lehet őket formálni, S ilyenkor vésődik beléjük az a forma, Amelyet bennük kialakítani akarunk.” ( Platon)

Kis családból, nagy családba
Mit is jelent ez a gondolat? Családból az óvodába, oda, ahová a gyermekek vegyes életkorú csoportokba érkeznek, egy nagy családba. Ez a szervezési forma családiasabb, életszerűbb, az összetartozás élményét pozitívan befolyásolja. Ebben a formában az együttérzés, elfogadás, egymás segítése természetesebben, gyorsabban alakul, fejlődik a gyermekekben. A testvérek, barátok, ismerősök egy csoportba élhetik mindennapjaikat, ahol könnyebbé válik számukra a beilleszkedés, az óvónőknek több ideje jut egy-egy gyermek befogadására. A testvér nélkül növő gyermekek számára a vegyes életkorú csoport lehetőséget ad a testvéri kapcsolatok megélésére, átérzésére. A közösségbe való tartozás élménye, a baráti kötődések alakulása sok esetben jó hatással van a családok közötti kapcsolatokra is. A kisebbek bátrabban, érdeklődéssel választanak olyan tevékenységeket, amelyeket a nagyobbak végeznek. Beszédfejlődésük, kapcsolatteremtő képességük fejlődése sokkal gyorsabb, mert nem csak az óvónők példáját követhetik, hanem nagyobb társaikét is. Fejlesztően hatással vannak a csoport hagyományai: melyek fokozzák a kisebbek biztonságérzetét, az összetartozás érzésének kialakulását. Természetes módon nyújtanak a nagyok követendő példát, segítenek a kisebbeknek. Fontos, hogy a nagyobbak felelősségtudata, segítőkészsége, alkalmazkodó képessége is intenzívebben fejlődik. Újra és újra átélhetik az „Én már tudom!” élményt, s ezáltal növekszik önbizalmuk, önértékelésük. Átlátható, kisebb csoportokban minden gyermek megtalálja maga számára a fejlettségének és egyéni érdeklődésének megfelelő tevékenységeket, melyben az egyéni fejlesztés hatékonyan megvalósítható. Az osztatlan csoportszervezés lehetőségek tárházát kínálja a fejlődésben elmaradt gyermekek számára ahhoz, hogy fokozatosan, egyéni fejlődési ütemükhöz igazodva fejlődhessenek. A visszahúzódó gyermekek könnyebben társra találnak; vagy az idősebb gyermekek veszik őket szárnyaik alá, vagy fiatalabb társaikkal alakítanak ki kapcsolatot. A „korcsoport” ismétlése miatt a vegyes életkorú csoportban a gyermekek személyisége, kötődése nem sérül, mert az óvodában maradók nem kerülnek másik csoportba, más gyermekekhez és felnőttekhez. Kedves Szülők! Készüljenek gyermekükkel együtt az óvodába, beszélgessenek a változásokról, látogassanak meg bennünket a „Óvodanyitogató”( nyílt hét) időszakában. Tapasztalják meg együtt a családias, derűs óvodai légkört, annak hangulatát. Érezzék fontosnak, hogy gyermekük azáltal, hogy közösségbe kerül, elérkezik a gyermekkor színes, élményekkel teli szakaszához, melyben sok tapasztalatot szerez, mely által gazdagodik, fejlődik személyisége.

„Ha elölről kezdeném a gyermek nevelést, fenyegetés helyett festegetésre használnám a kezemet, Példálózás helyett példát mutatnék, Nem siettetném a gyereket, hanem hozzá sietnék, Nem a nagyokost játszanám, hanem okosan játszanék, Komolykodás helyett komolyan venném a vidámságot, Kirándulnék, sárkányt eregetnék, réten kószálnék, Bámulnám a csillagokat. A civakodás helyett a babusgatásra összpontosítanék, Nem erőszakoskodnék a gyerekkel, hanem a lelkét erősíteném, Előbb az önbizalmát erősiteném, azután a házamat, Kevesebbet beszélnék a hatalom szeretetéről, És többet a szeretet hatalmáról.” ( Diane Loomans)

A Városi Óvodai Intézmény Szakmai Módszertani Munkaközössége