Üdvözöljük óvodánk weboldalán!

Intézmény

Bemutatkozás

Múltból a jelenig

Kisújszállás Város egyetlen önkormányzati fenntartású óvodai intézményeként működtünk hosszú évekig, heterogén (vegyes) csoportokkal. 2012-ben, az intézmény az önkormányzati fenntartásból, átkerült a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy fenntartása alá. A baptista köznevelési intézmény keresztény értékekre és gondolkodásra épül. Ezzel együtt a fenntartónk biztosítja, mind az óvodás gyermekek, mind az óvodai dolgozók világnézeti semlegességét, meghagyva intézményünk szakmai szabadságát, támogató, biztos hátteret nyújtva a gazdag, tevékeny óvodai élethez. Szülői igények alapján kínálunk lehetőséget hetente egyszer a hitélettel való ismerkedésre bibliaismeret keretében.

Feladatainkat 55 fő óvodai dolgozóval, 12 óvodai csoportban, a város különböző pontjain működő óvodai épületeinkben látjuk el. Két óvodánkban homogén (kis-középső-nagycsoport), a többi telephelyen pedig vegyes életkorú csoportszervezéssel kínálunk lehetőséget biztosítani a szabad óvodaválasztásra.

Intézményünk partnerközpontú

A családi nevelés elsődlegességét hangsúlyozzuk, azt kiegészítve pedagógiai tudásunkkal, egymást kölcsönösen támogató, segítő partneri együttműködést hangsúlyozva végezzük óvodai nevelő munkánkat.

Nagy bátorság másokat nevelni. Mérhetetlen felelősség, hogy milyen érzelmeket indítunk el, hatásukkal milyen nyomot hagyunk a gyerekekben. Óvodai nevelésünk gyermekközpontú, nevelési felfogásunk középpontjában a gyermek áll. Legfontosabb alapnak az érzelmibiztonság megteremtését, a gyermeki személyiség kibontakoztatását tekintjük. Célunk, hogy magabiztos, önálló, alkalmazkodni képes, kreatív, másokat elfogadó, megfelelő önismerettel, gazdag érzelemvilággal rendelkező nagycsoportosok hagyják el az óvodáinkat.

Intézményünk erőssége a szakmai sokszínűség, óvodapedagógusaink széles körű módszertani tudása, nyitottsága az új ismeretek befogadására, az innovatív pedagógiai törekvések megvalósítására.

Óvodai dolgozóink, tudásuk és lényük legjavát adják az óvodai nevelés minden területén. Szakképzett dajkák, pedagógiaiasszisztensek segítik az óvodapedagógusok munkáját. Intézményünkben szakmai munkaközösségek és teamek működnek. A szakmai munkaközösségeink a pedagógiai fejlesztés színterei.

Pedagógiai Programunk a gyermekek alapvető tevékenységére, a játékra, a mozgásra, a környezet tevékeny megismerésére, a kommunikációra, a mesére, kompetencia alapú nevelésre épít.

Fokozott figyelmet fordítunk az egyéni fejlettséghez igazodó nevelésre, a gyermekvédelemre, a hátrányok csökkentésére, a felzárkóztatásra. A tehetséggondozás kiemelt figyelmet kap az intézményben, minden óvodában több éve működnek tehetségműhelyek.

Tehetséggondozó műhelyünkben illetve szakkör formájában működő foglalkozásokon, lehetőség van a gyermekeknek a játokos angol nyelvtanulásra, kreatív alkotó kézműves tevékenységre, népi kultúra - néptánc megismerésére művelésére.

Óvodáinkban szakirányú végzettségű óvodapedagógusok koordinálják a kora gyermekkori fejlesztést, valamint az intézmény logopédusa segíti ezt a folyamatot, mely alapján a hozzánk járó gyermekek óvodába lépéstől megkapják a szükséges fejlesztéseket. Törekszünk arra, hogy felkészültek legyünk, folyamatosan fejlesszük magunkat.

Folyamatosan bevezetésre kerül minden óvodánkban a Sakkjátszótér és Mozgáskotta Komplex Képességfejlesztő Program, mely a legnagyobb óvodások iskolára történő felkészítését támogatja.

Fontosnak tartjuk a szakmai értékek megőrzése mellett, hogy a felénk irányuló társadalmi és szülői igényeknek is meg tudjunk felelni.

Kedves Szülők!

Önök legféltettebb kincsüket, gyermekeiket bízzák az Óvodáinkra! Kívánom Önöknek, hogy az óvodás éveket úgy éljék meg gyermekeikkel együtt, hogy a bizalomra, mellyel megtisztelnek minket, méltó legyen Intézményünk!

Orosné Farkas Hajnalka Tünde

intézményvezető