Üdvözöljük óvodánk weboldalán!

Intézmény

Kisújszállás város egyik egyházi fenntartású - korábban önkormányzati - óvodai intézménye vagyunk. Fenntartónk 2012-től a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy.

Öt óvodai telephelyen, 13 csoport indítására van lehetőségünk. Kettő óvodában homogén ( kis-középső-nagycsoport), három telephelyen pedig vegyes életkorú a csoportszervezés, ezzel a szabad óvodaválasztáson belül további lehetőséget kínálva a szülőknek.

Intézményünkben sok éves szakmai tapasztalattal rendelkező elhivatott óvodapedagógusok  dolgoznak és nevelő munkát segítőt dajkák, pedagógiai asszisztensek, akik az elkötelezettség mellett tudatos segítőtársai a pedagógusoknak a gyermekek fejlesztésében. Arra törekszünk, hogy óvodásaink, szeretetteljes, gyermekközpontú, másságot elfogadó légkörben ismerkedjenek meg a világgal.

A baptista köznevelési intézmény keresztény értékekre és gondolkodásra épül. A szülői igények alapján, lehetőség van a hét egy napján a hitélettel való ismerkedésre a bibliaórán.

A családi nevelés elsődlegességét figyelembe véve, azt kiegészítve, az együttműködést hangsúlyozva végezzük nevelőmunkánkat. Az eredményesség érdekében nagy gondot fordítunk a partneri működést támogató tájékoztatásra, a közös programokra, s hogy a szülők rendszeresen járassák óvodába gyermekeiket.

Fokozott figyelmet fordítunk az egyéni fejlettséghez igazodó nevelésre, a gyermekvédelemre, a hátrányok csökkentésére, a felzárkóztatásra és e mellett  kiemelten kezeljük a tehetséggondozást is. Minden óvodában több éve működnek tehetségműhelyek.

Egy óvodánk „Zöld Óvoda” tevékenységet folytat, mely a gyermekek környezeti nevelése mellet, a szülők szemléletformálására is hatással van.

Több óvodánkban bevezetésre került a Sakkjátszótér Komplex Képességfejlesztő Program, mely támogatja a legnagyobb óvodások iskolára történő felkészítését.

Óvodapedagógusaink a gyermek szükségleteire, egyéni képességeire építve, játékos, tevékenységekben gazdag, együttműködési lehetőségeket adó óvodai élet szervezésével biztosítják a gyermekek személyiségének sokoldalú, differenciált fejlesztését.

Fontosnak tartjuk, hogy a gyermekek rendelkezzenek megfelelő önismerettel, önértékelő, önkifejező képességgel és kíváncsiságukat megtartva tapasztalják meg az összefüggéseket, tudjanak önállóan gondolkodni, véleményt alkotni. Valljuk, hogy minden tanulási tapasztalat célja, hogy hozzásegítse a gyermekeket képességeik teljes kibontakoztatásához, s ezáltal iskolára alkalmassá váljanak, ezzel is biztosítva a zökkenőmentes óvoda-iskola átmenetet.

 

Intézményünkbe elsősorban a kisújszállási lakóhellyel rendelkező családok gyermekeit  várjuk, akik szeretnék gyermeküket elfogadó, támogató, tevékeny óvodai környezetben tudni, ott ahol fokozottan érvényesülnek olyan keresztyén kultúrán alapuló erkölcsi értékek, mint példamutató viselkedés, tisztelet, őszinteség,  etikusság,  igazságosság, tolerancia és a mindezek alapját adó szeretetet.

 

A nevelőtestület magas színvonalon végzett szakmai munkájával méltó helyet foglal el a város, a megye, valamint a baptista fenntartású köznevelési intézményei között. E működés eredményeképpen a nevelőtestület 2019-ben miniszteri elismerésben részesült, 2020-ban pedig a fenntartó Baptista Szeretetszolgálat  „Év nevelőtestülete” díját adományozta részünkre.

 

Tisztelt Szülők !

Kívánom Önöknek, hogy minden intézményünkbe beíratott gyermek úgy élje meg az óvodában töltött mindennapokat, hogy azok a későbbi életkorokban is maradandó, felejthetetlen szép emlékeket jelentsenek, szüleik pedig érezzék, hogy „legféltettebb kincsüket”, a gyermeküket feltétel nélkül elfogadjuk és felelősséget érzünk irántuk.

 

Rab Judit intézményvezető