Üdvözöljük óvodánk weboldalán!

Sásastó Úti Óvoda

 

„A gyermek fejlődésének szabadsága nem azt jelenti, hogy egyszerűen magára hagyjuk, hanem azt, hogy segítő szeretettel  emeljük köréje a megfelelő környezetet. Minél tökéletesebb a környezet, annál kevesebb beavatkozásra van szükség a felnőtt részéről. Arra kell törekedni, hogy a gyermek mindent, amire képes önállóan el is végezhesse.” 
(M. Montessori)

 

 

Óvodánk, városunk kertvárosi részében található, csendes, „zöld” környezetben. Az épület 80 évvel ezelőtt iskolának készült, majd 50 éve alakították át óvodának. Óvodánk épülete régi, de világos, csoportszobáink szépen berendezettek, a gyermekek munkái és a természetes anyagból készült dekorációk teszik folyamatosan megújulóvá.
Gyermekeink fejlődését nagyban segíti a tornaszoba és a fejlesztő szoba, mely sokféle fejlesztő eszközzel felszerelt.
Udvarunk tágas; nagy árnyékot adó fák, örökzöld növények, virágok, füves területek váltják egymást. A fából készült mozgásfejlesztő eszközök, változatos lehetőséget biztosítanak a gyermekek szabad mozgásához, kiegészülve közlekedési úttal /a kerékpározáshoz/ és mobil eszközökkel.

 

Óvodánk jelenleg 2 vegyes életkorú csoporttal, 64 férőhellyel működik. A csoportjainkban 4 fő szakképzett óvodapedagógus nevelő munkáját, 2 fő szakképzett dajka segíti. Az óvodánk kisegítő személyzetéhez tartozik 1 fő konyhai dolgozó. 
Nevelő munkánkban elkötelezetten valljuk, hogy minden „élmény” arra tanítja gyermekeinket, hogy értékesek és tiszteletre méltóak, hogy egyéni különbségük érték, tudják, hogy szükségleteiket minden téren kielégítjük, és védelmezzük jogaikat.

 

Gyermekeinkhez, mint egyedi, szociális lényekhez, az életkori sajátosságok és az egyéni szükségletük, különbségük, másságuk ismeretében közelítünk. 
Törekszünk arra, hogy a gyermekek személyiségének harmonikus fejlesztésén belül megalapozzuk: személyiségük autonómiáját, önérvényesítését, saját szükségletük kifejezésének képességét, a természet, az élőlények szeretetét, védelmét. 
Legfontosabbnak tekintjük az egészséges testi és lelki fejlődést, a mindennapos mozgást, a mozgásban rejlő minden területre ható fejlesztési lehetőségek kihasználását, az egészséges életmód szokásainak alakítását, a szükségletek kielégítését, az egészség óvását, védését.

 

Csoportjainkban a kompetencia alapú programcsomagra építve végezzük nevelő munkánkat, melyben a gyermekek egyéni megtapasztalás útján, több szempontú ismereteket szereznek.

 

Nagy hangsúlyt kap a szülőkkel való új minőséget jelentő kapcsolat, a szoros együttműködés, az együttnevelés. Szülőink fontosnak tartják, hogy részesei lehessenek gyermekük fejlesztésének, támogatják élményekben gazdag óvodai életünket. Ennek bizonyítéka az 1993-ban szülői kezdeményezéssel létrehozott Alapítványunk, mely az óta is eredményesen működik. Bevételéből vásárolunk nevelő munkánkat segítő eszközöket, udvari fajátékokat, fejlesztő játékokat, sporteszközöket.