Üdvözöljük óvodánk weboldalán!

Béla Király úti Óvoda 

„Ismerd meg gyermeked belső világát! Nyújts neki biztonságot, nyugalmat és szabad mozgást, Ezektől várható, hogy kiegyensúlyozott és boldog lesz.” 
/J. Wagelle/
 
 

 

Tagóvodánk 1979-ben, a Nemzetközi Gyermekévben került átadásra a gyermekközösség  számára. A városban az egyik legnagyobb játszóudvarral rendelkezik. Előnye, hogy első és hátsó udvara is van, minden évszakban tudjuk használni és így maximálisan ki tudjuk elégíteni a gyermekek szabad mozgásigényét. Pályázati támogatásból több nagymozgást fejlesztő udvari mászókák /csúszdás erőd és mászó hálós állvány/ bővítik a gyermekek mozgáslehetőségét.

 

Óvodánkban 2 vegyes életkorú csoport működik, a  2005/2006-os tanévben a harmadik csoport átalakításra került, így jól felszerelt tornaszoba áll a gyermekek rendelkezésére, mely az egész nap folyamán biztosítja a gyermekek mozgásigényét, amit ki is használunk a mindennapokban.

 

A csoportok összetételénél egyre több a hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermek. Néhány kivételével minden gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül. A legtöbb hozzánk járó gyermek szüleinek nincs munkája, szociális helyzetük egyre rosszabb, megélhetésük egyre nehezebb. A családokban jellemző az alkalmi illetve idényjellegű munkák. Sok a vidéki munkavállalásra kényszerülő családfő. A családok sok esetben szétszakadnak, így a gyermekek érzelmi biztonsága labilissá válik. Egyre több a szorongó gyermek, ezért nagy hangsúlyt fektetünk a gyermekvédelemre. Gyermekvédelmi munkánkban fontos a humánus magatartás, a segítő, szeretetteljes bánásmód.
A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek esetében vannak olyanok, akik rendszertelenül járnak óvodába. Ebben az esetben szükséges a támogató együttműködés a Gyermekjóléti Szolgálattal, a Roma Nemzetiségi Önkormányzattal és a védőnőkkel. Mi óvodapedagógusok saját eszközeinkkel meg teszünk mindent azért, hogy ezek a gyermekek rendszeresen látogassák óvodánkat, megkapjanak minden törődést és érzelmi biztonságot egészséges fejlődésük érdekében.

 

A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek beintegrálását segíti az Óvodai Fejlesztő program. A kapcsolódó sikeres pályázatok nagyban segítik a családok esélyegyenlőségének érvényesülését.
Gyermekeink különböző, igen eltérő szociokulturális környezetből érkeznek óvodánkba. Ezt tiszteletben tartva, ahhoz igazodva, óvodánk nevelő közösségét a másság elfogadása jellemzi. A befogadás/elfogadás a gyermekek aktuális érzelmi állapotának szem előtt tartása mellett empatikus, toleráns kapcsolatépítést, személyre szabott útkeresést igényel nevelőinktől.

 

A helyzetelemzés, a gyermekközösségünk összetétele (hátrányos helyzetű gyermekek létszámának folyamatos emelkedése) alapján programunkban a fejlesztés leghatékonyabb lehetőségének tartjuk:

- a mozgásfejlesztést,

- valamint az érzelmi nevelés és a szocializáció alakítását.

 

A mozgás, mint fejlesztési terület az aktív nagymozgástól a finommozgásos manipulációig mindent magába foglal. Óvodánk változatos eszközökkel segíti a gyermekek mozgásfejlődését. Nevelő közösségünk a szervezett mozgásfejlesztés során alkalmazott szervezési formák, új pedagógiai módszerek, (differenciálás) eljárások által biztosítja az egyéni képességekre irányuló, a gyermekek fejlődési üteméhez igazított folyamatos, hatékony fejlesztést. Biztosítjuk, hogy a gyermekek  kísérletezés, próbálkozás által megismerhessék egyéni képességeiket, tapasztalatokat szerezzenek, kipróbálják önmagukat.
A mozgás egyéb területek fejlesztését is lehetővé teszi: egészséges életmód, értelmi funkciók, verbális nevelés, szocializáció.
A közös mozgás öröme elősegíti a társas kapcsolatok alakulását, a társakhoz való alkalmazkodást, fejleszti gyermekeink önuralmát, toleranciáját, együttműködő készségét, akaratát.

 

A kompetencia alapú, szeretetteljes neveléssel, a gyermeki, illetve egyéni, aktuális szükségletek figyelembe vétele mellett a képesség-készség fejlesztése által szeretnénk elérni, hogy gyermekeink érdeklődőkké, az óvodából kilépve befogadókká váljanak az egész életen át tartó tanulásra.