Üdvözöljük óvodánk weboldalán!

Székhely: Pitypang Óvoda„Csináljon bármit, ami nyitogatja szemét és eszét, szaporítja tapasztalatait. Ő azt hiszi csak játszik. De mi tudjuk, mire megy ki a játék. Arra, hogy e világban otthonosan mozgó, eleven eszű, tevékeny ember váljék belőle.”
(Varga Domokos)

 

Óvodánk egy lakótelepen elhelyezkedő óvoda. Az épület 1976-ban társadalmi összefogással épült. Három óvodai csoportunkban hat felsőfokú végzettségű óvodapedagógus gondoskodik a gyermekek neveléséről. Nevelőmunkánkat három szakképzett dajka és egy konyhai dolgozó segíti.
Az épületben három csoportszoba és kiszolgáló helyiségek találhatók, melyet tágas udvar vesz körül. Tavasztól őszig az udvar növényei kellemes környezetet biztosítanak számunkra a mindennapi nyugodt, tevékeny élethez. Jelenleg, három vegyes életkorú csoporttal működik óvodánk. A többfunkciós csoportszobák 25 férőhelyesek. A kiszolgáló helyiségek elhelyezkedése ideális, méretük elég szűkös.

 

A gyermekek szabadban való tevékenységét a fedett terasz, aszfaltozott terület, fákkal, bokrokkal beültetett füves udvar biztosítja, ahol vannak homokozóink és nagymozgást fejlesztő eszközeink.

 

Munkánkra nagyfokú gyermekszeretet jellemző. Arra törekszünk, hogy a gyermekek jól érezzék magukat óvodánkban, harmonikusan fejlődjenek, egyéni ütemüknek megfelelően jussanak el az iskolakészültségig.

 

Az óvodába járó gyermekek szüleivel jó partneri kapcsolat kialakulására törekszünk, biztosítva hogy figyelemmel kísérjék munkánkat, aktív résztvevői legyenek rendezvényeinknek.
Változó világunk befolyásolja a családok életkörülményeit amely a gyermekre hatással van.  Az óvodánkba járó gyermekek  családjának szociokulturális helyzete eltérő. Tapasztalatunk alapján a média, az internet térhódítása a természetes tapasztalatok arányát megváltoztatta. Kevesebb az aktív tevékenység, nem tapasztaljuk a környezettudatos szemléletváltozás jeleit.
Fontosnak tartjuk a régmúlt kultúra értékeinek megismertetését, átörökítését, megőrzését a felnövekvő nemzedék számára.

 

Mindezek figyelembevételével végezzük nevelő, fejlesztő munkánkat. Ezért kiemelt nevelési területként kezeljük a külső világ tevékeny megismerését, ezen belül fontos számunkra a néphagyomány- ápolás.

 

Sok éves tevékeny, tudatos környezeti nevelésünk eredményeképpen 2009-ben óvodánk elnyerte a Zöld Óvoda címet.

 

Felismertük az inkluzív pedagógia és a képességközpontú fejlesztés igényét, ezért is tartottuk fontosnak, hogy óvodánkban 2006-ban bevezetésre kerüljön a kompetencia alapú programcsomag, melyet a HEFOP 3.1.3 pályázat segítségével tudtunk megvalósítani. Eszközrendszerét a HEFOP 3.1.3 /B pályázattal biztosítottuk. A kompetencia alapú nevelés bevezetésével előtérbe került a gyermekek egyéni képességek szerinti fejlesztése. A hangsúly az alapkészségek és a kulcskompetenciák fejlesztésére tevődött át, az inkluzív pedagógia alkalmazása mellett. 
Tapasztalatokra, felfedezésre épülő nevelőmunkánk eredményeként, a gyermekeknél megalapozódnak azon készségek, melyek segítségével a világban eligazodó, környezetüket szerető, környezetvédelemre fogékony, hagyományaikat ismerő, iskolakezdésre kész gyermekekké válnak.