Üdvözöljük óvodánk weboldalán!

Petőfi Óvoda


 

„Ha jövő évről akarsz gondoskodni – vess magot
Ha egy évtizeddel számolsz – ültess fát
Ha terved egy életre szól – embert nevelj”

 (Kínai mondás) 

Óvodánk nevelőtestületének hitvallása, hogy a hozzánk járó 3-7 éves gyermekek örömmel, szívesen jöjjenek az óvodába, a nap során derűs, szeretetteljes környezetben, egészségesen fejlődjenek.

 

Három csoportban, vegyes életkorú gyermekekkel 6 fő szakképzett óvodapedagógussal, 3 fő csoportos dajkával, 1 fő konyhás dajkával,a törvényben megadott létszámmal dolgozunk.

 

Óvodánk a város központjában működik. Tágas csoportszobáinkban maximálisan tudjuk biztosítani az egészséges életmód kialakításához szükséges feltételeket. Berendezési tárgyaink a gyermekek életkorához igazodnak, mobilak, esztétikusak, lehetőség szerint természetes anyagból készültek.

 

A szülők kellő mennyiségű s megfelelő tartalmú információval rendelkeznek szakmai munkánkról, az óvoda életéről. Nevelési törekvéseinkkel egyetértenek. Segítő szándékukként jött létre 1992-ben, s azóta is eredményesen működik Alapítványunk. Sporteszközeinket, udvari fajátékainkat, és fejlesztő játékaink nagy részét ennek bevételéből vásároltuk. Az óvodánkban eddig kialakított hagyományokat a családok is támogatják és igénylik.

 

Óvodánk sajátos arculatának kialakításában a következő tényezőket vettük figyelembe:
- A gyermek legtermészetesebb megnyilvánulás formája a mozgás.
- A mai mozgásszegény életmód
- A családok megváltozott életkörülményeit; ezáltal az élményforrások csökkenését
- A környezettudatos szemlélet fontosságát a fenntarthatóság érdekében.

 

Sajátos arculatunk:
- Változatos, rendszeres mozgáslehetőségek, eszközök biztosításával törekszünk a gyermekek mozgásigényének maximális kielégítésére, sokoldalú fejlesztésére.
- A családokkal közös mozgásos programok szervezése.
- A gyermekeket a környezet tevékeny megismerésére, a természet szeretetére, a környezet esztétikájára, védelmére neveljük.
- Tudatos környezeti nevelőmunkánk eredménye elismeréseként 2011-ben óvodánk elnyerte a Zöld Óvoda címet.

 

Az elmúlt évek eredményei segítették programunk szellemiségének formálását:
Erősítjük a környezeti nevelésen belül a természetjárást, a természetvédelmet.
A családdal való rendszeres, kiegyensúlyozott kapcsolattartás eredménye, hogy hagyományos ünnepeinken a szülők szívesen vesznek részt, igénylik az együttműködést.
Őrizzük és éltetjük azokat a néphagyományokat, melyek a gyermekek korának megfelelőek.
A zökkenőmentes iskolakezdés érdekében egész tanévben folyamatos a kapcsolattartásunk az elsős tanítónőkkel.
Nevelőtestületünk folytatni kívánja a már megkezdett és egyre jobban kidolgozott pedagógiai tevékenységét.