Üdvözöljük óvodánk weboldalán!

Miniszteri elismerő oklevélben részesültünk

Baptista Szeretetszolgálat Kisújszállási Óvodájának Nevelőtestülete

A Miniszter Elismerő Oklevele   

miniszteri elismerésben részesült 2019-ben

 

A Baptista Szeretetszolgálat Kisújszállási Óvodája összevont óvodai intézmény városunkban. Ebben a formában éppen 20 éve, 1999 óta működünk. Jelenleg, 5 telephelyen 13 óvodai csoportban 312 gyermeknek biztosítjuk az ellátást (2019. augusztusi adat). Az intézmény pedagógiai programjában megfogalmazott alapelvek, célok megalapozzák az egységes nevelőmunkát mindegyik telephelyre vonatkozóan. Az intézményvezető munkáját két helyettes segíti, akikhez két-két óvoda (telephely) tartozik.

2012. augusztus 31. naptól fenntartónk a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy. A fenntartó váltás az intézmény életében, a színvonalas, tartalmas szakmai munkában semmilyen törést nem okozott, stabil, támogató hátteret kaptunk munkánkhoz.

A családi nevelés elsődlegességét figyelembe véve, azt kiegészítve, az együttműködést hangsúlyozva végezzük nevelőmunkánkat. Az óvodákban a szülőkkel való partneri működéssel számtalan közös program valósul meg. Az eredményes fejlesztés érdekében nagy gondot fordítunk a gyermeki hiányzásokra, s hogy a szülők rendszeresen járassák óvodába gyermekeiket.

Arra törekszünk, hogy óvodásaink, szeretetteljes, gyermekközpontú, másságot elfogadó légkörben ismerkedjenek meg a világgal. Nevelésünkben minden telephelyen kiemelt figyelmet kap az együttnevelhető sajátos nevelésű gyermekek integrált nevelése. Az elmúlt nevelési évben 13 sajátos nevelésű gyermek előírt rehabilitációs ellátásának tettünk eleget.

Fokozott figyelmet fordítunk az egyéni fejlettséghez igazodó nevelésre, a gyermekvédelemre, a hátrányok csökkentésére. Felzárkóztató csoportokat szervezünk, két óvodával bekapcsolódtunk az EFOP-3.1.3-16 pályázatba is.

A felzárkóztatás mellett a tehetséggondozást is kiemelten kezeljük. Intézményünkben több éve működnek Tehetségműhelyek. 2014. decemberében Regisztrált Tehetségpont, majd 2018. február 1. napján Kiválóan Akkreditált Tehetségpont lettünk.

Egy óvodánk /Petőfi óvoda/ Zöld Óvodai tevékenységet folytat, mely a gyermekek környezeti nevelés mellet, a szülők szemléletformálására is hatással van. Több jó gyakorlatot dolgoztunk ki és pilot programokban is részt vettünk, mint pl. a TÁMOP-5.2.10-15/1 projekt, a gyermekkori bántalmazást megelőző NyugiOvi Program.

Három csoportos óvodáink mindegyikében bevezetésre került a Sakkjátszótér Komplex Képességfejlesztő Program, mely az óvoda – iskola átmenetet segítve az egyéni sajátosságok figyelembevételével komplex fejlesztési lehetőség a legnagyobb gyermekek iskolára történő felkészítésében.

Nevelésünket áthatja a keresztyén szellemiség. A baptista köznevelési intézmény keresztény értékekre és gondolkodásra épül, így a Teremtő és a teremtmény tisztelete, a gyermekszeretet alapozza meg nevelési-oktatási munkánkat és a gyermekek személyiségének optimális fejlesztését. A bibliai értékeket következetes alkalmazzuk, kiemelten a példamutató viselkedésre, a tiszteletre, az őszinteségre, az etikusságra, az igazságosságra, a toleranciára és a mindezek alapját adó szeretetre. Valljuk, hogy minden tanulási tapasztalat célja, hogy hozzásegítse a gyermekeket Istentől kapott képességeik teljes kibontakoztatásához.

Az intézményben folyó szakmai munka során folyamatos fejlődésre törekszünk. Hospitálásokkal, team-munkával, támogatjuk az egymástól való tanulást. Munkaközösségeink intézményi szinten működnek, mely elősegíti az információ áramlás mellett az intézményi célok, feladatok megvalósulását, az egységes nevelési elvek alkalmazását.

A pedagógusok munkáját támogató nevelő munkát segítő munkatársak – dajkák és pedagógiai asszisztensek, a törvény által meghatározott létszámban, megfelelő végzettséggel rendelkeznek (dajka szakmunkás, pedagógiai asszisztens végzettség), ez a tudás alapot ad ahhoz, hogy az óvodapedagógusok segítőtársai legyenek a gyermekek fejlesztésében.

 

A Baptista Szeretetszolgálat Kisújszállási Óvodája 20 éve működő összevont köznevelési intézmény. A nevelőtestület magas színvonalon végzett szakmai munkájával méltó helyet foglal el Kisújszállás város és Jász-Nagykun-Szolnok Megye köznevelési intézményei között. E hosszú színvonalas, jubiláló működés eredményeképpen a nevelőtestület, A Miniszter Elismerő Oklevele miniszteri elismerésben részesült.

 

Rab Judit intézményvezető

GALÉRIA