Üdvözöljük óvodánk weboldalán!

November a Sásastó Úti Óvodában

Az utóbbi években az egészséges életmódra való nevelés kiemelt szerepet kapott az óvodai életben. Fontos feladatunk mind a gyermekek, mind a szülők körében ennek a hirdetése, sokrétű, színes megvalósítása. November egész hónapja az egészségről szólt. Első héten megbeszéltük, megneveztük, kiválogattuk, lerajzoltuk, megszámoltuk, kiszíneztük, kivágtuk a számunkra egészséges ételeket. A gyerekek többsége tisztában van azzal, hogy sok zöldséget, gyümölcsöt kell fogyasztani, és szerencsére egyre többfélét hajlandóak megkóstolni. Az először sokszor furcsa ízű zöldségeket, gyümölcsöket később örömmel fogyasztják. Versikéket, dalokat is tanultunk a témában. Ezután az emberi testet ismertük meg közelebbről. Különböző képeskönyvek, albumok segítettek ebben. Majd mozgásos játékokkal saját magunkon is megkerestük főbb testrészeinket, érzékszerveinket. Közösen puzzle-t készítettünk, melyből egy kislányt és egy kisfiút lehet kirakni. Egy nagy papírra lerajzoltuk egyik ovis társunkat, és közösen jelöltük be testrészeit, amit a hét folyamán többször is megnézegettünk. A mi van a takaró alatt? c. kedvenc játékunkban ezúttal testápoláshoz szükséges tárgyak bújtak el, melyet lehetőség szerint tapintás után ki kellett találni és megnevezni, elmondani, mire használjuk. Emellett babákat fürdettünk, öltöztettünk, orvoshoz vittük őket. Emellett minden nap rengeteget mozogtunk, tornáztunk.

Most már hagyománnyá vált az óvodánkban, hogy megünnepeljük Márton napját. A Márton-napi népszokások egyrészt az év végéhez, a mezőgazdasági munkák befejeződéséhez, illetve az advent közeledtéhez kötődnek, másrészt ahhoz a kedves legendához, amely szerint Szent Márton egy liba ólban próbált elrejtőzni, amikor püspökké akarták megválasztani, de a ludak elárulták gágogásukkal. Délelőtti közös tánccal, libatoll fújó versennyel, libabáb készítéssel emlékeztünk meg erről a népszokásról.

Óvodánkban működő tehetségműhelyünk gyermekei, kora délután Márton napi libabálban folytatták a mulatságot.

Második éve van jelen óvodánkban a Sakkjátszótér. Heti egy alkalommal vesznek részt rajta nagycsoportos óvodásaink. „Az életkori sajátosságok figyelembe vételével komplex segítséget nyújt az óvodás korú gyermekek képességfejlesztéséhez, és sikerrel készíti fel őket az iskolakezdésre. A program fejlesztési területei közé tartozik a koncentráció, a figyelem – sőt a szövegértési és szövegalkotási képesség, a szókincs is. (A programnak nem célja a sakktanítás, de „pozitív mellékhatásként” a gyerekek tökéletesen elsajátítják a játék alapjait.) A logikus, egymásra épülő elemekből álló Sakkjátszótér jól beépíthető az óvodai mindennapokba – sőt, játékos feladataival egyfajta hidat képez az óvoda és iskola között.” A programban helyet kapnak mozgásos játékok és mesék is éppúgy, mint a gondolkodást fejlesztő feladatok.

November 29.-én útra kelt a Sásastó Úti Óvoda apraja és nagyja a Baptista imaházba, ahol Bögös Jenő várt minket szeretettel. A Hálaadás Napja egy olyan nap, amikor hálát adunk valamiért.

Hogyan is tud számot adni egy kis óvodás arról, hogy miért lehet hálás az ő kis életében? Néhány válasz Jenő bácsi kérdésére?

„Hálás vagyok Anyukámért, mert mindig gondoskodik rólam. Ápol, ha beteg vagyok. Finom ételeket készít. Játszik velem. Megvigasztal.” Gitárjáték és közös daltanulás zárta az alkalmat.

GALÉRIA