Üdvözöljük óvodánk weboldalán!

Étkezés

Az étkezési térítési díjak megállapításának rendje, étkeztetési kedvezmények  az óvodában

  • Az étkezési térítési díj összegét a fenntartó állapítja meg a hatályos jogszabályok alapján.
  • A gyermek óvodai jogviszonya alatt, a gyermekétkeztetés során - a fenntartó által megállapított térítési díjból - az intézményi térítési díj 100 %-át normatív kedvezményként kell biztosítani (a továbbiakban: ingyenes étkezés)
  • Az óvodás korú gyermek szülőjét a 1997. évi XXXI. törvény 21.§, 21/A.§, 21/B.§ rendelkezései alapján normatív kedvezményként 100%-os kedvezmény illetheti meg az alábbi esetekben az óvodai nevelésben részesülő gyermek után, ha

            a) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,

            b) tartósan beteg vagy fogyatékos,

            c) családjában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,

            d) családjában három vagy több gyermeket nevelnek,

            e) nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság, vagy

            f) családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval,               munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett, azaz nettó összegének 130%-át.

A kedvezményre való jogosultságot és a jogosultság változását a szülőnek jelenteni (Nyilatkozat) és igazolni kell.

 

Amennyiben a család jövedelme alapján nem jogosult a normatív kedvezményre, akkor étkezési térítési díjat köteles fizetni.

A gyermekek napi háromszori étkeztetését a Horváth Kert Vendéglő által üzemeltetett konyha látja el. Óvodáinkban lehetőség van – szakorvos által igazolt – ételallergiás étrendre.

 


 Óvodai térítési díjak 2019. szeptember 01-től

Szülők által fizetendő: 
100%-os bruttó térítési díj: 496,-Ft/nap 
Tízórai: 95,-Ft/nap

Az aktuális étlap letölthető!