Üdvözöljük óvodánk weboldalán!

Mocorgó Óvoda

 „Meg kell tanulnunk a gyermek szemével látni és fülével hallani. Meg kell tanulnunk a gyermek élményvilágának szintjén beszélni. Meg kell tanulnunk mindenekelőtt azt, hogy ráálljunk a gyermek érzelmi hullámhosszára, megéljük emocionális történéseit, elfogadjuk vágyait,  tiszteljük fantáziáját, s mindezzel elősegítjük a szabad kommunikációt, a nyitott személyiség kibontakozását.”

(Mérei Ferenc)

 

Óvodánk a város külső területén helyezkedik el. Régi típusú épület, melyet 1980-81-ben korszerűsítettek. 
Új rész hozzáépítésével 3 csoportszoba és kiszolgálóhelyiségek kialakítására került sor. Jelenleg mindhárom csoportszobához külön mosdó és öltöző biztosított. Az óvoda átalakításával az udvarrész is bővült, tágas, füves, fásított udvarunkon mindhárom csoportnak külön játszóhelye van. Esős időszakokban a fedett, betonos terasz biztosítja a gyermekek testedzését, levegőzését, mozgásfejlesztésének lehetőségét.

 

Óvodánkban 6 fő óvónő gondoskodik a gyermekek neveléséről, fejlesztéséről. Egy óvónő, fejlesztő pedagógusi szakképesítéssel is rendelkezik. Három szakképzett dajka és egy konyhai dolgozó segíti a nevelőmunkát.

 

Napjainkban hátrányos szociális környezetből érkezik a gyerekek többsége.

 

Eredményes a körzetünkben lakó gyerekek beóvodázása. Szervezőmunkánk eredményeként sikerült elérni, hogy a gyermekek 90 %-a legalább 3 évig jár óvodába. Ezzel eredményesebbé vált a családok nevelésében fellelhető hiányok pótlása és az iskolaérettség megalapozása. Mivel a gyermekeink különböző képességekkel érkeznek, a mozgásfejlesztés előtérbe helyezésével igyekszünk a kudarc nélküli iskolakezdést megalapozni.

 

Fontosnak tartjuk a családias, szeretetteljes, nyugodt, biztonságot nyújtó légkör megteremtését. Kiemelt hangsúlyt kap az arra rászoruló gyerekek gondozása, a róluk való gondoskodás és másságuk elfogadása. A gyermekek fő tevékenységi formájának a mozgást és a játékot tekintjük. Erre alapozva szervezzük a főbb nevelési területeken végzendő pedagógiai, pszichológiai feladatainkat.

 

Csoportjaink vegyes életkorúak, lehetőséget biztosítunk arra, hogy amennyiben mód van rá, szülői kérés alapján a rokon és ismerős gyerekek egy csoportba kerüljenek. A társas kapcsolatok alakulása, a toleránsabb, segítő magatartás, a nagyok jó példája a kisebb gyermekek viselkedésére, kapcsolataira pozitívan hat.
A vegyes csoportokban az integráció és az inklúzív nevelés szellemében biztosítjuk a gyermekek fejlődését.

 

Büszkék vagyunk rá, hogy a szülők elismerik és támogatják az óvodában folyó nevelőmunkát. A szülőkkel való kapcsolattartásunkra jellemző a nyíltság, az őszinteség és a közvetlenség.

 

Törekszünk arra, hogy a nagymozgásból kiindulva a térben való tájékozódáson és testsémán át a finommotorikáig kihasználjuk azokat a fejlesztő lehetőségeket, amelyek biztosítják a megalapozott iskolakezdést.
Bevezetésre került óvodánkban a kompetencia alapú programcsomag, mely által a gyerekek egyéni megtapasztalás útján sokrétű ismereteket szereznek, s amelyet képesek alkalmazni képességeik, készségeik által.

 

Hagyománnyá vált óvodánkban a sportnap, mely az együttmozgás, a kellemesen eltöltött idő lehetősége felnőttnek, gyermeknek egyaránt.

 

Évenként megszervezzük a télapó, karácsony, farsang, anyák napi, nagyok búcsúztatása rendezvényeket és  óvodai kirándulásokat.

 

A családdal történő együttnevelés érdekében az aktív szülők segítségével, támogatásával igyekszünk olyan programokat szervezni, amelyekbe az eddig távolmaradó szülőket is bevonhatjuk és formálhatjuk nevelési szemléletüket.