Üdvözöljük óvodánk weboldalán!

Novemberi események a Petőfi Óvodában

A November hónap óvodánkban mindig az „Egészséges életmód” projekt megvalósulásával történik. Így volt ez ebben az évben is. Témáink a Testünk megismerése, a testrészek megnevezése. Beszéltünk a testrészek feladatáról, védelméről, a tisztálkodásról, az orvos munkájáról. A mesék is a tisztálkodásról, a betegségről, és az egészségvédelemről adtak példát. Változatos tevékenységek, játékok segítségével ismerkedtünk az érzékszerveinkkel, azok funkciójával és védelmével. Naponta más érzékszervet, annak feladatát, ápolását, védelmét ismerhették meg. Fontosnak tartottuk az egyéni megtapasztalást, a játékos feladatadást, a változatos ismeretszerzést. Az egészséges életvitel alapelemeivel is ismerkedtünk; mozgás, egészséges ételek, italok, a mozgás, a tisztálkodás, pihenés fontosságával. Az utolsó héten az érzelmekkel, azok kifejezésével és lelki egészséggel foglalkoztunk. Képek, játékok, rövid történetek segítségével éltük át a különböző érzelmeket, azok szóbeli kifejezésének fontosságát, a szavak erejét. Felismerték a gyerekek, hogy mennyire fontos, hogy elfogadjuk egymást. Amikor dühösek vagyunk is próbáljunk megnyugodni és elmondani, amit érzünk. A megismert „szabályok” - befogadás, érzelmek elmondása, nem bántjuk egymást és megvédjük a gyengébbet - segítik majd folyamatosan a gyermekek együttműködését a játékokban, tevékenységekben.

Változatos tevékenységekkel, játékokkal, mozgásokkal kísért mondókával, verssel, mesével és dallal idéztük fel, illetve bővítettük az emberi testről ismereteiket. Matematikai ismereteik bővültek, amikor összehasonlításokat, különbözőségeket fedeztek fel egymás között. Megmértük a gyermekek magasságát, súlyát megbeszéltük az azonosságokat, különbségeket. Minden csoportban körül rajzoltunk egy gyermeket, amit közös munkával kiszíneztek, az együtt dolgozás fejlesztő hatású volt mindenki számára. A megismert verseket, dalokat mozgással, mutogatással, egyenletes lüktetés kiemelésével, tempóváltoztatással mondogattuk. Fejlődött testképük, testsémájuk, ritmusérzékük. A pár fogalmát egész héten lehetőségünk volt erősíteni játékkal, versekkel, dalokkal, mozgásos feladatokkal. Változatos technikákat és témákat választottunk az ábrázolás alkalmával is: ujjfestés, kéznyomat, nyírás, ragasztás, színezés, hajtogatás, festés adott lehetőséget a testünk megismerésére, az emberábrázolás fejlesztésére,

A Hálaadás napján gyümölcsöt, zöldséget hoztak a gyermekek, Örömmel csodáltuk mindannyian a rengeteg termést. Beszélgettünk a szeretetről, gondoskodásról, az egymásra figyelésről, ismerkedve a hála fogalmával. Az elkövetkező napokban hálával gondoltunk a szülőkre, akik gondoskodtak arról, hogy mindennap vitaminhoz jussanak a gyermekek.

GALÉRIA