Üdvözöljük óvodánk weboldalán!

November a Petőfi Óvodában

Óvodánk egyik kiemelt témája az egészséges életmód megalapozása és kialakítása, ezért a novemberi hónapot az egészséges életmód jegyében töltjük. Ismeretnyújtással, közös tevékenykedtetéssel az egészséges életvitel megismertetésére törekszünk az egész tanév során. Szeretnénk, hogy a gyermekeknek a megszerzett ismeretek, a közös pozitív élmények hatására igényükké váljon az egészséges életmód.

Ebben a hónapban különböző programok, tevékenységek segítségével megismerkednek a gyermekek a saját testükkel, érzékszerveikkel, a testük működésével és ápolásával, az egészségük megóvásával.

Sokat verseltünk, énekeltünk, meséltünk a saját testünkről, érzékszerveinkről, így fejlesztettük, bővítettük a gyermekek szókincsét is. Beszéltünk a testrészek, érzékszerveink működéséről, feladatáról, védelméről, a tisztálkodásról, az orvos munkájáról. A gyermekek a szabad játék során többször is megelevenítették az orvosi vizsgálatot, több szerepben kipróbálták magukat, így saját élményeket szereztek és fejlődött a beleélő képességük is. Megismerhették az egészséges életvitel alapelemeit; a mozgás, egészséges ételek, italok, kiemelten a tiszta víz, a tisztálkodás és a pihenés fontosságát. Az egészségmegőrzés fontossága mellett megismerték és felelevenítették a gyermekek a gyógyulás fogalmát és folyamatát is.

A színes foglalkozásokon, tevékenységeken összehasonlításokat végeztünk, felfedeztük a hasonlóságokat és különbségeket a magasságunkról és testsúlyunkról.

Mozgásos játékok, változatos ábrázolási technikák lehetőségének biztosításával fejlődött mozgáskoordinációjuk.

November harmadik hete az óvodánk "Egészség-hete", melynek része a csoportok közös tevékenysége, ezzel is törekedtünk arra, hogy fejlődjenek szociális képességeik is: együttműködési készség (közös feladat), kivárás képessége (egymás meghallgatása).

Ezt a hétfőt közös tornával, mozgással indítottuk.

A héten lehetőséget kaptunk, hogy a nagycsoportos gyermekek ellátogassanak a Pingvin Patikába, ahol nem csak kívül, de a "kulisszák mögött" is megismerkedhessenek a gyógyszertár működésével és a gyógyszerek készítésével. Nagy élményt jelentett a gyógyszertári kézkrém elkészítése, amelyben minden gyermek keze munkája benne volt. Hálásan köszönjük a lehetőséget Dr. Bernáth-Bikki Katalin gyógyszerésznek, aki meginvitált bennünket a gyógyszertári látogatásra és lehetőséget adott, hogy a gyermekek maguk is kipróbálhassák a gyógyszerész munkáját.

Az egészség héten került megrendezésre a nagyok vetélkedője, ahol bemutathatták, mennyi mindent tanultak a testükről, érzékszerveikről, egészségük megőrzéséről.

A hetet a Hálaadás-napi közös programmal zártuk, ahol beszélgettünk a szeretetről, gondoskodásról, az egymásra figyelésről, ismerkedve a hála fogalmával. A három csoport közösen énekelt, táncolt és játszott. Anita óvónéni bemutatta a gyermekeknek a cselló hangszert és csellójátékával színesítette a vidám programot. A közös játék során az udvariassági szokásokat is el tudták a gyermekek sajátítani és gyakorolni. A gyermekek gyümölcsöt, zöldséget hoztak be erre az alkalomra és örömmel csodáltuk mindannyian a rengeteg termést. Ezúton is köszönjük szépen a Szülők támogatását.

A Petőfi Óvodában egy igazán tartalmas és aktív hónapot zártunk.

GALÉRIA