Baptista Szeretetszolgálat Kisújszállási Óvodája

Az intézmény általános bemutatása

A Baptista Szeretetszolgálat Kisújszállási Óvodája - korábban Városi Óvodai Intézmény - Kisújszállás két óvodai intézményének összevonásával – 1999-ben jött létre, önkormányzati fenntartással. 2018-ig mi voltunk a település egyetlen intézménye, mely az óvodás korú gyermekek nevelését, fejlesztését ellátja.

2012. augusztus 31. napjától fenntartónk a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi személy. A fenntartó váltás az intézmény életében, a színvonalas, tartalmas szakmai munkában semmilyen törést nem okozott, stabil, támogató hátteret kaptunk munkánkhoz.  

 

            

Jelenleg 5 telephelyen/óvodában, összesen 13 óvodai csoportban fogadjuk a gyermekeket. Az intézmény óvodáiban, a helyi adottságokhoz illeszkedően szervezünk heterogén : vegyes /  részben osztott  valamint homogén : kis - középső – nagycsoportokat.

Létszámaink több éve kiegyenlítettek:

Nevelési év

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

Összesített gyermeklétszám/fő

303

309

297

295

 

Óvodáinkban a családi nevelés elsődlegességét figyelembe véve, azt kiegészítve, az együttműködést hangsúlyozva végezzük nevelőmunkánkat. A családokkal való együttműködés segíti azt, hogy a gyermekek zökkenő nélkül tudják elfogadni az óvodai életet és fejlődésük, fejlesztésük összhangja támogatott legyen. A nevelőpartneri viszony alapja a nyitottság, egymás értékeinek, nevelési elveinek megismerése, a felmerülő nehézségek közös megoldása. Az együttműködéssel számtalan sikeres közös program is megvalósul. A családokat támogatja, a 2015. szeptemberében bevezetett térítésmentes óvodai étkezés, mely a gyermekek több mint 90%-át érinti. Intézményünk biztosítja a gyermekek óvoda kezdéséhez, ellátásához szükséges tisztasági csomagot, törülközőt, eszközöket, arra törekedve, hogy csökkentsük a családok terheit.

Minden telephelyen kiemelt figyelmet kap az Alapító okirat szerint együttnevelhető sajátos nevelésű gyermekek integrált nevelése. Arra törekszünk, hogy óvodásaink, szeretetteljes, gyermekközpontú, másságot elfogadó légkörben ismerkedjenek meg a világgal.

Nevelésünket áthatja a keresztyén szellemiség. A baptista köznevelési intézmény keresztény értékekre és gondolkodásra épül, így a Teremtő és a teremtmény tisztelete, a gyermekszeretet alapozza meg nevelési-oktatási munkánkat és a gyermekek személyiségének optimális fejlesztését. A bibliai értékeket következetes alkalmazzuk, kiemelten a példamutató viselkedésre, a tiszteletre, az őszinteségre, az etikusságra, az igazságosságra, a toleranciára és a mindezek alapját adó szeretetre. Valljuk, hogy minden tanulási tapasztalat célja, hogy hozzásegítse a gyermekeket Istentől kapott képességeik teljes kibontakoztatásához.

Pedagógiai Programunk egységes célokat, feladatokat, elveket tartalmaz, ezzel is biztosítva a telephelyek azonos nevelési felfogását, értékrendjét, a gyermekek fejlesztésére vonatkozó minőségi pedagógiai munkát. A hangsúlyt a játékra, tevékenykedtetésen alapuló fejlesztésre, a szokások kialakítására, a tanulás iránti motiváció megalapozására, az egyéni fejlesztésre, az iskolai életmódra történő előkészítésre helyezzük.

A pedagógiai munkánkban mindig törekszünk a megújulásra, a sikeres fejlesztés érdekében eredményesen alkalmazzuk a mai kor igényeinek megfelelő módszereket. Az intézményben folyó szakmai munka során folyamatos fejlődésre törekszünk. Hospitálásokkal, team-munkával, támogatjuk az egymástól való tanulást.

Fokozott figyelmet fordítunk az egyéni fejlettséghez igazodó nevelésre, a gyermekvédelemre, a hátrányok csökkentésére. Felzárkóztató csoportokat szervezünk, két óvodával bekapcsolódtunk az EFOP-3.1.3-16 pályázatba is.

A felzárkóztatás mellett a tehetséggondozást is kiemelten kezeljük. Intézményünkben több éve működnek Tehetségműhelyek. 2014. decemberében Regisztrált Tehetségpont, majd 2018. február 1. napján Kiválóan Akkreditált Tehetségpont lettünk.

Egy óvodánk /Petőfi Óvoda/ Zöld Óvodai tevékenységet folytat, mely a gyermekek környezeti nevelése mellet, a szülők szemléletformálására is hatással van. Több jó gyakorlatot dolgoztunk ki és pilot programokban is részt vettünk, mint pl. a TÁMOP-5.2.10-15/1 projekt, a gyermekkori bántalmazást megelőző NyugiOvi Program.

A pedagógusok munkáját támogató nevelő munkát segítő munkatársak – dajkák és pedagógiai asszisztensek, az óvodapedagógusok segítőtársai a gyermekek fejlesztésében.

Az utóbbi években  fenntartói forrásokból elindult óvodáink felújítása, korszerűsítése, hogy ideálisabb környezetben tudjuk fogadni a gyermekeket.

A nevelőtestület magas színvonalon végzett szakmai munkájával méltó helyet foglal el Kisújszállás város és Jász-Nagykun-Szolnok Megye köznevelési intézményei között. A sok éves színvonalas működés eredményeképpen a nevelőtestület, A Miniszter Elismerő Oklevele miniszteri elismerésben részesült 2019-ben.

Tisztelt Szülők !

Kívánom Önöknek, hogy minden intézményünkbe beíratott gyermek úgy élje meg az óvodában töltött mindennapokat, hogy azok a későbbi életkorokban is maradandó, felejthetetlen szép emlékeket jelentsenek, szüleik pedig érezzék, hogy „legféltettebb kincsüket” a gyermeküket feltétel nélkül elfogadjuk és felelősséget érzünk irántuk.

 

Rab Judit intézményvezető