Baptista Szeretetszolgálat Kisújszállási Óvodája

Az intézmény általános bemutatása

A Városi Óvodai Intézmény – Kisújszállás két óvodai intézményének összevonásával – 1999-ben jött létre. Megalapításakor két, egymás munkáját alig ismerő, de jó pedagógiai alapokkal rendelkező Óvodai Egység került összevonásra. A kisújszállási Városi Óvodai Intézmény a település egyetlen intézménye, mely az óvodás korú gyermekek nevelését, fejlesztését ellátja. 2012. augusztus 31. napjától fenntartónk a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi személy.

            

2014. szeptember 1. óta az intézmény neve: Baptista Szeretetszolgálat Kisújszállási Óvodája.Jelenleg 5 tagóvodában, összesen 13 vegyes életkorú integrált óvodai csoportban fogadjuk a gyermekeket, amely maximálisan megfelel a 3-7 éves korosztály nevelési, tanulási szükségletei kielégítésének. A 2016/2017-es nevelési évben az óvodás gyermekek száma intézményünkben: 303 fő, az SNI gyermekek száma: 4 . Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma: 42.

A 2015. szeptemberében bevezetett térítésmentes óvodai étkezés, a gyermekek 90%-át érinti. Az érintett szülők gyermekei ingyen étkeznek. Elsődleges célunk a gyermekek harmonikus és sokoldalú fejlődésének biztosítása - az egyéni és az életkori sajátosságok, valamint az eltérő fejlődési ütem figyelembevételével.

Ez a gyermekközpontúság érvényesül Pedagógiai Programunkban is, mert az óvodahasználók – gyermekek és szülők – igényeire és visszajelzéseire, valamint sok éves pedagógiai tapasztalatainkra építettünk. Sokoldalúan képzett óvodapedagógusokként gondoskodunk arról, hogy a nevelési célkitűzések maradéktalanul megvalósuljanak és a szakmai munka színvonala biztosított legyen. Megteremtjük azt az érzelem-gazdag és tevékeny életteret, amelyben a gyermekek testi, lelki és érzelmi fejlődése kiteljesedhet.

A családdal való folyamatos együttműködésünk lehetővé teszi, hogy a gyermekek zökkenő nélkül tudják elfogadni az óvodai életet és fejlődésük, fejlesztésük összhangja biztosított legyen. A nevelőpartneri viszony alapja a nyitottság, egymás értékeinek, nevelési elveinek megismerése, a felmerülő nehézségek közös megoldása.

Óvodáinkban nyitott ajtókkal várjuk nemcsak a gyermekeket, hanem a Szülőket is. Biztosítani szeretnénk, hogy az óvodásaink a nap legnagyobb részét nyugodt, tartalmas játékkal töltsék, kulturált szokásokat sajátíthassanak el, tájékozottak legyenek környezetükről. Pedagógiai Programunk egységes célokat, feladatokat, elveket tartalmaz, ezzel is biztosítva a telephelyek azonos nevelési felfogását, értékrendjét, a gyermekek fejlesztésére vonatkozó minőségi pedagógiai munkát. Számunkra legfontosabb a gyermeki személyiség tisztelete.

A hangsúlyt a játékon keresztül történő fejlesztésre, a szokások kialakítására, a tanulás iránti motiváció megalapozására, az egyéni fejlesztésre, az iskolai életmódra történő előkészítésre helyezzük Folyamatos a törekvés, hogy a gyermekek egyéni sajátosságainak, eltérő fejlődésének és képességeinek meg tudjunk felelni és a lehető legmagasabb szintű szakmai munkával biztosítsuk a számukra megfelelő fejlesztést. Ezen elvek érvényesülését minden óvodánkban maximálisan biztosítjuk.

A pedagógiai munkánkban mindig törekszünk a megújulásra, a sikeres fejlesztés érdekében eredményesen alkalmazzuk a mai kor igényeinek megfelelő módszereket. A kompetencia alapú nevelést már minden óvodánkban bevezettük, s tapasztalataink, valamint a gyermekek és a szülők visszajelzései nagyon pozitívak a megújult módszerek alkalmazásával kapcsolatosan.

Ezek mellett természetesen megmarad az óvodák egyéni arculata, azok a kiemelt nevelési területek, amelyek hangsúlyosabbá tételével segítik az óvónők a pedagógiai célok elérését. Intézményünk feltételrendszere, eszközellátottsága minőségileg és mennyiségileg is igen magas színvonalú. Igyekszünk kihasználni minden pályázati lehetőséget, amellyel az óvodás gyermekek nevelési feltételeit még magasabb szintre emelhetjük.

Az utóbbi években több sikeres uniós pályázatban vettünk részt, melyek során több tíz millió forintot fordíthattunk eszközbeszerzésre, szakmai megújulásra. Büszkék vagyunk arra, hogy eredményes nevelő-és pályázati munkánk elismeréseként önkormányzatunk felterjesztésére 2008-ban a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közoktatási Közalapítvány által létrehozott „Az év nevelőtestülete” díjat intézményünk vehette át.


Nevelőtestületünk nevében kívánom, hogy minden intézményünkbe beíratott gyermek úgy élje meg az óvodában töltött mindennapokat, hogy azok a későbbi életkorokban is maradandó, felejthetetlen szép emlékeket jelentsenek, szüleik pedig érezzék, hogy „legféltettebb kincsüket” a gyermeküket feltétel nélkül elfogadjuk és felelősséget érzünk irántuk.
Ponyokainé Rab Judit intézményvezető