A gyermek óvodai jogviszonya alatt, a gyermekétkeztetés során - a fenntartó által megállapított térítési díjból - az intézményi térítési díj 100 %-át normatív kedvezményként kell biztosítani (a továbbiakban: ingyenes étkezés)

Az óvodás korú gyermek szülőjét a 1997. évi XXXI. törvény 21.§, 21/A.§, 21/B.§ rendelkezései alapján normatív kedvezményként 100%-os kedvezmény illetheti meg az alábbi esetekben az óvodai nevelésben részesülő gyermek után, ha

a) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,

b) tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,

c) olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek,

d) olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130%-át vagy

e) nevelésbe vették.

  • Amennyiben a család jövedelme alapján nem jogosult a normatív kedvezményre, akkor étkezési térítési díjat köteles fizetni.
  • A gyermekek napi háromszori étkeztetését a Horváth Kert Vendéglő által üzemeltetett konyha látja el. Óvodáinkban lehetőség van – szakorvos által igazolt – ételallergiás étrendre.

 Óvodai térítési díjak 2016. szeptember 01-től

Szülők által fizetendő: 
100%-os bruttó térítési díj: 496,-Ft/nap 
Tízórai: 58,-Ft/nap

Az aktuális étlap letölthető!